Květen 2012

Rammstein - Rosenrot

31. května 2012 v 23:58
O dívce, která to chtěla. O knězi, který jí to dal.
O dívce, která kněze zradila. Neměl jí to dávat...

Přesto, že se tak netváří, je to jeden z nejtvrdších klipů co znám.
Referát a autonehoda

28. května 2012 v 16:14 | Till |  Próza
Dopravní nehoda pro zvědavé pohledy jest daleko bujnější pastvou nežli Já přednášející referát, jenž mi dal nemálo práce. Ta příprava, fabulace a profylaktický nácvik akcentu, jenž jak známo navrch má před samotným obsahem, neb posluchači propůjčují mým slovům svůj sluch z donucení, nikoli z entuziasmu. Až nyní jsem si jist, že mé referování nepřináší byť jediný důvod k zamyšlení nad ekologickými problémy. Tuto premisu potvrdil mi fakt, že plénum tak laxně příchozí a rigidně reagující, po ráně příchozí zvenčí zvedají se chvatněji, něž bych byl čekal. Bouračka!, křičí jako pominutí, nevěda, co počít si s tu rozevlátými, tu se ztuhlými údy. Ledabyle chápu se mobilního telefonu, o jehož letitosti nemůže být vzhledem k zejícím prasklinám a odřeninám pochyb, vytáčím číslo, jež mi umožní upozornit záchranou službu na případné raněné, lež rána to byla velká a raněných už mnoho nebude.
A o čemže měl být ten můj referát? Jeho účelem bylo vzít si na paškál současné, v lecčems nedokonalé environmentální trendy, alternativní zdroje energie, integritu ekologie a ekonomiky a v neposlední řadě etický význam radikálních " Zelených" organizací. Nuže, nyní mám před sebou nový cíl; vymítit ze zemí střední Evropy veškerý automobilismus, kterýžto nejen znečišťuje ve značné míře krajinu, spotřebovává zdroje ropy a slouží jako dojná kráva krev sajícím obchodníkům, ale rovněž ruší mé sofistikované přednášky! Jímá mě podezření, že jediná možnost jak vytlačit kouřící, zapáchající a do všeho bourající automobily, je zakládání rikšových taxislužeb a půjčoven kol, čímž by snížil exponenciálně počet obětí obezity.

Hmyzí krize

28. května 2012 v 16:10 | Till |  Ze dne na...
Sedě na nelegitimované skládce tlejícího odpadu, v místnosti, jež byla mi útočištěm coby obývák, sedě a nevěda, co počít si s prsty a krmí, jež byla mi dána a mnou spotřebována, nevěda jak odstranit příznaky nauzei.
Byť jen plastový, pohnul se potkan, to nejspíš šváb, pod ním spící otočil se na bok maje sny o nadcházející etymokracii, chtěje se stát někým významným mezi těmi mocnáři zítřka. On hmyz a já, něco mezi hmyzem a primátem, jeden spíce pod, druhý hledě na rmut dětských lego staveb. Jeden ze spánku volajíc po potravě, druhý v omámené bdělosti prsty si do úst a dál do krku strkaje, potravu mu brzo poskytne.
Není to ta pravá symbióza, neb šváb uklidí jen zpola natrávené kousky mrkve a vepřového. Kyselinu solnou a pepsiny rozpuštěné ve vodě společně s kašovitou hmotou, jež dříve chutnala po bramborové kaši, škodolibě přehlíží, neb ví, že mop a kbelík také potřebují nasytit.
Ústa otíraje, švába chytaje, nohy mu trhaje, následně ho pokládaje, odcházím pro mop, zvratky obcházeje. Šváb s párem nohou posledním, sune se pryč od té hostiny. Nasral mě ten budoucí vládce světa, dojídat se musí.
Volí jako mnozí dnešní školští profesoři tu pseudo tezi, uplatňující ostentativní vulgární nadřazenost, střídající se s žoviálností, s níž vždy získá v plénu nějaké příznivce, nikdy však všechny. Ozkoušené vzorce, jež demagogové užívají odnepaměti, snadno aplikovatelné na infantilní masy, o to však více vzbuzující pobouření u těch kdož tento cirkusový trik prohlédnou. Trik dokonale pregnantní a dokonale účinný, chcete-li se stát diktátorem hmyzí říše, tak málo odlišné od té antropogenní.
Šváb se pomalu a nadřazeně plazí pryč, neboť mu evoluce dopřála, formou jak chitinového krunýře, tak vysokého prahu bolesti, možnost přežití.
Sleduji tu noblesu, se kterou poroučí se zmrzačený členovec, přičemž ždímám z mopu vodu kontaminovanou ex-obsahem mého žaludku.
Jaká ironie, chtěl jsem, aby udělal, co chci a zatím dělám to, co si přeje on! Přišel sice o většinu nohou, ale pro něj pracuje evoluce. Obdařen chitinem a vysokým prahem bolesti je odolný. Obdařen chitinem, vysokým prahem bolesti a inteligencí delfíní, neboť pofiderní inteligence lidská se už nyní jeví jako cosi co nemá budoucnost, bude nám hominidům nebezpečný a zkázonosný. Možná bych měl utrhané údy přece jen, alespoň symbolicky, navrátit jejich majiteli, neb nechci pomyslet na pomstu,jenž frivolní hmyzí mozky v budoucnosti za takovéto akty násilí vymyslí.
Hmyzu patří svět!

Marilyn Manson - No Reflection

27. května 2012 v 21:13 K poslechu
Explicitně vyjádřené odpornosti, jak jinak...

Rammstein -Heirate Mich

26. května 2012 v 22:08 K poslechu
Téma nekrofilie mě nemálo fascinuje. Nic podle mě nevystihuje termín " láska až za hrob" více.K této písni nemohu nepřidat český překlad, neb něco tak lascivního a perverzího, přesto však relativně vkusného, jsem dosud neměl možnost spatřit.


Vídávají ho plížit se kolem kostela
již jeden rok je sám
smutek ho zbavil všech smyslů
každou noc spí u jejího náhrobku

Tam u těch zvonů spí kámen
jen já jediný ho můžu číst
na plotě červený kohout
který kdysi tvým srdcem býval
Strach nabodnutý na tom plotě
chodím teď kopat každou noc
podívat se, co ještě zbylo
z obličeje co se mi smál

Tam u těch zvonů, strávím noc
tam mezi šneky, osamělé zvíře
ve dne běžím za nocí
podruhé mi unikáš

vem si mě

S mýma rukama kopu hluboko
abych našel to, co jsem tak postrádal
Jako měsíc v nejhezčím obleku
líbal jsem tvé chladné rty
Beru tě něžně do náručí
ale tvá kůže se trhá jako papír
a kousky z tebe odpadávají
napodruhé mi unikáš

Tam u těch zvonů, strávím čas
tam mezi šneky, osamělé zvíře
ve dne běžím za nocí
podruhé mi unikáš

Vem si mě

Tak beru to, co zbylo
noc je horká a my jsme nazí
Proklínám kohouta, co zdraví ráno
usekl jsem mu hlavu
Na počátku byla, bylo, co tam kurňa bylo?

26. května 2012 v 7:58 | Till |  Té. Tý.

Napadla mě ještě jedna, daleko poetičtější asociace, integrovaná s problematikou tématu týdne. Přišlo to jako blesk z čistého nebe, konkrétně ze tři miliony let od Země vzdálené těžařské lodi, jejíž posádka se průchodem časovou dírou ocitla poblíž Nýdnolu (Londýna), v roce 3991 (1993), právě v období recese způsobené "velkým smrskem". Zmiňovaná posádka referovala o životě lidských bytostí, žijících ve světě s opačně běžícím časem. O těch pseudofilozofech se konkrétně zmiňovat nehodlám, tedy k jádru pudla. Zaujala mě jimi zmiňovaná kontrareprodukce, na které je incestní potenciál lidstva poeticky vyjádřen následujícím dialogem;
"Teď je mi pětadvacet, za deset let mi bude patnáct. Prožívat znovu pubertu, pozpátku! A co je horší - za pětadvacet let budu prťavá spermie, která si plave v něčích varlatech…"
Což bylo odpovědí na dogmatické uctívání časového úbytku, způsobujícího napravování křivd minulosti, znějící takto;
" Překonáte-li počáteční šok zjistíte, že všechno je lepší obráceně. Neexistuje smrt. Zemřete, máte pohřeb, a pak obživnete! A jak roky plynou, tak mládnete a mládnete, až je z vás novorozeně. Pak se vrátíte do lůna své matky, která splyne se svou matkou, a tak dále, až je z nás všech jedno veliké já!"
Poslední věta latentně naznačuje, že lidstvo má přeci jen velice vzdálený prapůvod v úzké skupině jedinců, ne-li v jedinci jediném, dokonalém, jehož jsme pouhé napodobeniny.
Ať už to byli biblický Adam a Eva, či satansko bibličtí Lilith a Adam, z tohoto pohledu jsme potomky jejich dětí množících se jako potkani mezi sebou navzájem. Bible jsou incestů vůbec plné, nikoho však nenapadlo při nastavování kulturních hodnot vzít v potaz teologii a geometrii, byť si z ní to co potřebujeme, bereme do úst relativně často.
Bereme-li to kolem a kolem, jsme všichni svým způsobem příbuzní, kteří ze rozešli buďto z geografických důvodů, z existenčních důvodů, nebo proto, že " brácha si za vlasy do chýše přitáhl chlupatější manželku, nebo to snad byla kožešina? On má kožešinu!" A frnk, frnk, rodinná integrita byla tatam.
Nu... po takové úvaze se cítím jako Janek s velkým JÁ.

Rammstein - Engel

25. května 2012 v 23:19 K poslechu
Bůh ví, že nechci být andělem. To je tak poetické, až se mi z toho zavírá pylorická záklopka.
Rammstein - 1995 - Du Riechst So Gut

25. května 2012 v 23:15 K poslechu
Vůbec první klip a hned takový kulantní.
Rammstein-striped

25. května 2012 v 23:08 K poslechu
Když retro tak od Rammsteinů